Tage Poulsen blev født den 8. marts 1924, og kom i 1935 på Refsnæsskolen i Kalundborg.
I 1966 fik han en normaltlønnet stilling ved båndrevisionen i Danmarks Radio.
Det var daværende formand for Dansk Blindesamfund H. C. Seierup der forhandlede med Danmarks Radio om ansættelsen.
Her skulle han gennemgå spolerne for klip.
En 18 centimeter spole måtte der allerhøjest være 18 klip i så skulle den kaseres.
I en 26 centimeter spole måtte der allerhøjest være 30 klip.
Til at tælle klippene havde Tage en maskine som stoppede hver gang der var et klip i båndet.
Tage fik lov til at tage de kaserede nagrabånd og 18 centimeter spolebånd med hjem.
Dem fik jeg nogle af, og dem har jeg bevaret.
Tage var ansat i Danmarks Radio i 25 år.
i marts 2003 døde Tage Poulsen 79 år gammel.
Allerede som ung begyndte han at interessere sig for båndoptageren og dens mange muligheder.
Han efterlod sig mange spolebånd og kassettebånd.
Dem er jeg ved at gennemgå, og der er da fundet nogle spændende ting også af blindehistorisk interesse.

I Teknisk Tidsskrift i 1969 bragte Tage et indslag indsendt af Holger Sindbæk.
Holger havde lavet en snak med den blinde Erling Stordal fra Norge, og mødt ham i hans kulturpark.
Ode til lyset. Snak med Erling Stordal

En lydavis i Århus fik en snak med Arne Myggen om Hvornår var det nu, det var.
Arne Myggen fortæller om hvornår var det nu, det var

Holger Sindbæk var i Holstebro til en radioudstilling, og her fik han en snak med B & O om deres nye grammofon.
Beogram 4000

Den 3. marts 1970 var der kommunalvalg over hele landet.
Det skulle dækkes af tv, og de var ude på 15 steder i landet.
Blandt andet var de i Holstebro, og her lavede Holger Sindbæk en reportage fra Holstebrohallen.
Reportagen blev bragt i Teknisk Tidsskrift april 1970.
Varighed 31 minutter 59 sekunder.
Hvem sidder bag skærmen

Blinde og svagtseendes båndklub forkortet BSBK blev stiftet den 7. februar 1969 under det første båndkursus.
Båndkurserne fandt sted på feriehjemmet i Hobro.
På båndkurset i 1971 besøgte distriktschef Palle Skov Petersen fra Østjyllands Radio feriehjemmet i Hobro og holdte der et foredrag.
Varighed: 1 time 52 sekunder.
Palle Skov Petersen fra Østjyllands Radio i Århus

Stig Mervild fra Danmarks Radio har også holdt foredrag i båndklubben.
Men det er ikke det vi skal høre nu.
På et tidspunkt mødte Skanderborgkontakten ham, og fik en snak.
Skanderborgkontakten snakker med Stig Mervild

Ved gennemgang af Teknisk Tidsskrift fra 1972 fandt jeg en optagelse med min gamle barndomsven Claus Nielsen fra Munkebo.
Vores venskab startede på børnehjemmet, og vi lå blandt hver onsdag eftermiddag og lyttede til Popnyt med Jan Ewens fra klokken 15.20 til 16.
De andre dage lyttede vi til programmet: Efter skoletid med Hans-Jørgen Skov.
Claus havde en Blaupunkt radio med fm, og vi var imponeret over den fine kvalitet.
Claus var i efteråret 1972 indlagt på Rigshospitalet med problemer med sine øjne, og her fik han lov til at snakke i Walkie-talkie hos en anden pasient. En dag fik han kontakt med Tage Poulsen, og Tage synes at Claus var spændende at snakke med, også fordi han gik på Refsnæs.
Tage tog flere gange op for at besøge Claus.
En dag havde han sin båndoptager med derop for at snakke med Claus.
Claus er i september 1972 11 år gammel.
Claus har flere gange omtalt denne snak med Tage Poulsen, og nu er den altså fundet.
Varighed: 11 minutter 53 sekunder.
Tage snakker ved sengen på Rigshospitalet med Claus Nielsen

Jeg har også fundet en optagelse med Einar Dessau som fortæller om sit selvspillende klaver, og han spiller til sidst på klaveret.
Einar Dessau på sit selvspillende klaver

Det var ikke kun den private lydavis Horsensjournalen der sendte indslag til Teknisk Tidsskrift.
Der kom i juniudgaven et indslag fra Skanderborgkontakten som indledes af Kaj Danefeldt Bødtner.
Skanderborgkontakten var så heldig at møde skuespilleren Ebbe Rode.
Varighed: 8 minutter.
Snak med skuespiller ved det kongelige teater Ebbe Rode

I båndamatørkonkurrencen 1970 havde overbetjent Henning Philipsen indsendt et bånd med titlen: Kammerherrerindens bænk.
Henning Philipsen spiller alle rollerne.
Den vandt ingen præmie, men Tage bragte båndet på apriludgaven i 1972.
Varighed: 7 minutter 44 sekunder.
Kammerherrerindens bænk

I juniudgaven af Teknisk Tidsskrift finder vi også en artikel om danske radioamatører.
Artiklen læses fra Hobbybladets apriludgave.
Ved mikrofonen: Vibeke medarbejder ved Danmaarks Radio.
Varighed: 13 minutter.
artikel om en blind radioamatør

Det første solgaveløb for blinde blev kørt på en strækning på 50 kilometer fra Ålborg til feriehjemmet i Hobro.
Det var et løb til fordel og reklame for Dansk Blindesamfunds solgaveindsamling.
Det var Jens Jørn Eriksen der optog starten i Ålborg, og Gunnar Rasmussen mangeårig båndamatør der stod på pletten i Hobro.
Varighed: 24 minutter 19 sekunder.
det første solgaveløb fra Ålborg til Hobro 1972

Holger Sindbæk tidligere medarbejder ved Danmarks Radio i Holstebro var en flittig mand med indslag til Teknisk Tidsskrift. Her har jeg fundet et på cirka 11 minutter.
Holger Sindbæk ved Sankt Olai i Torshavn

I foråret 1974 købte pianostemmerskolen på blindeinstituttet en intonationstræner eller rettere sagt en stemmemaskine med lyd på.
Tage tog en dag ud på stemmerskolen og lavede en snak med stemmerlærer Aksel Gleerup.
Varighed: 11 minutter.
snak om intonationstræneren med stemmerlærer Aksel Gleerup

I efteråret 1973 mødte 2 medarbejdere fra den private lydavis Horsensjournalen den kendte radiomand Christian Kryger.
Det bragte Tage på bladet Teknisk Tidsskrift i januar 1974.
Christian Kryger døde i julen 1975 kun 57 år gammel.
Denne snak varer 11 minutter 57 sekunder. Horsensjournalen snakker med Christian Kryger

I samlingen lå også et lille brevbånd hvor der på en punktseedel stod om den nye båndoptagerklub BSBK.
Her hører man blandt andet klubbens første formand Poul Glygård fra Kalundborg.
Varighed: 1 time 5 minutter. den nye båndoptagerklub BSBK

Horsensjournalen var en af de private lydaviser i Danmark.
Der er gennem årene bragt en del indslag i Teknisk Tidsskrift fra Horsensjournalen.
I en udgave i februar 1973 bragte Tage en snak med de 2 radiomænd Claus Walther og Arne Myggen.
Varighed: 17 minutter.
Horsensjournalen snakker med Claus Walther og Arne Myggen

Opdateret d. 8.2.2019