Husk! Sidste frist for tilmelding til den anden af 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger i blinde og svagsynedes audioklub er onsdag, den 29. november 2017.
Du skal tilmelde dig hos:
formand Henrik Jensen på telefon: 36 46 63 08

til klubbens aktive medlemmer Optagelser af Audioklubbens tidligere arrangementer

"I leg med lyd" november kan du lægge øre til 01 forside leg med lyd november 2017 02 programoversigten for novemberudgaven 03 indkaldelse til anden ekstraordinære generalforsamling 04 Orcanbriller fremvist af Instrulog 05 Radiohusets studie 3 23. november 1984 06 Kejserslottet i Goslar 07 Tronteness kirke i Nordnorge 08 SAS flyvehistoriske forening foredrag med Gunnar Jensen

Hvis der stemmes for at klubben lukker, udkommer Leg med lyd for sidste gang omkring 10. december.
Sidste frist for indlevering af indslag til decemberudgaven af leg med lyd, er fredag, den 1. december 2017
Indslagene skal sendes til: Henrik Olsen
Musholmgade 6 1.MF.
2100 København Ø. Mobil: 21 31 77 99
hgo@olsen.mail.dk Se nu og kom op af stolen og ud i fædrelandet og få noget med hjem på optageren.
Indslagene ligger derude, og venter kun på dig. Så på med jakken og afsted.
Det må da være nemmere når kulden endnu ikke har bidt sig fast..

Opdateret d. 5.11.2017